БРИК И БЛОК

БРИК И БЛОК

Блокови траве и блокови за блокирање

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Слона цигла

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Цурб Стоне

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Цигла за поплочавање

111
222
333
444

Блокирати

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8